Nataša Mirković

Nataša Mirković, diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je u veterinarskoj ambulanti na poslovima matične evidencije krava i ovaca.