Stomatologija

Veterinarska stomatologija je grana veterine koja se poslednjih godina veoma brzo razvija. Iako se kod pasa i mačaka karijes ne razvija  kao kod ljudi, ipak oboljenja usne duplje su veoma čest nalaz. Kod pasa i mačaka najveći deo patologije usne duplje se odnosi na pojavu periodntalne bolesti. Smatra se da 80% pasa starijih od tri godine imaju na svojim zubima depozite kamenca i početni stadijum gingivitisa (zapaljenje desni). Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom, kada se prepoznaju žuto-smeđe naslage oko zuba, crvena gingiva i zadah iz usta koji je veoma izražen. Usled nagomilavanja plaka, bakterije se razmnožavaju u periodontalnom tkivu. Taj proces dovodi do povlačenja zubnog mesa i labavljenja veze zuba sa alveolom što rezultuje oštećenjem alveole i širenjem infekcije u dublja tkiva. Takav proces je često i bolan pa životinja odbija hranu. Zbog toga je neophodno voditi računa o higijeni usne duplje i vršiti preventivne zahvate uklanjanja kamenca. Ovaj zahvat se radi u opštoj anesteziji uz korišćenje ultrazvučnog aparata za uklanjanje kamenca.

Hirurški i dijagnostički zahvati u usnoj duplji izvode se u opštoj inhalacionoj anesteziji. Zahvati koji se izvode u našoj ambulanti: 

  • ultrazvučno uklanjanje zubnog kamenca 
  • ekstrakcije zuba
  • oralna hirurgija