Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku

Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku
Ultrazvuk je bezbolana, neinvazivna dijagnostička metoda koja nam upotrebom ultrazvučnih talasa visoke frekvencije, omogućava vizuelizaciju unutrašnjih organa životinja.

Ultrazvuk, kao mnoge druge dijagnostičke metode ima svoja ograničenja. Dok je u dijagnostici odredjenih organa metoda izbora, za pregled nekih drugih nije preporuka. Bolesti i stanja koja su apsolutno indikovana za primenu ulltrazvuka:
 • Dijagnostika i praćenje trudnoće
 • Piometra
 • Tumori
 • Kamen ili pesak u mokraćnoj bešici, bubrezima ili žučnoj kesi
 • Hidronefroza i PKD (policistična bolest bubrega) kod mačaka
 • Strana tela
Usluge:
 • Ultrazvučni pregledi abdomena malih životinja
 • Ultrazvuk urinarnog trakta
 • Ultrazvuk prostate i testisa
 • Ultrazvučna dijagnostika i praćenje graviditeta malih životinja
 • Ultrazvučni pregledi reproduktivnog trakta farmskih životinja
 • Ultrazvučna dijagnostika i praćenje graviditeta farmskih životinja
Dodatna primena ultrazvuka u veterinarskoj medicini:
 • Cistocenteza vođena ultrazvukom
 • Ultrazvučno vođena biopsija unutrašnjih organa
 • Aspiracija organa vođena ultrazvukom
 • Drenaža apscesa i cista i za dalje analize