Hirurgija

Naš hirurški blok sastoji se iz:

  • Prostorije za preoperativnu pripremu i operacione sale, opremljene po hirurškim standardima, kako bi se ispoštovali principi asepse i antisepse
  • Sistema za inhalacionu anesteziju 
  • Monitoringa vitalnih funkcija hirurških pacijenata
  • Sistema za potpornu oksigenaciju / oksigenoterapiju
  • Intenzivne nege za postoperativni tretman i negu životinja nakon intervencije
  • Prostorije za sterilizaciju

 

Operativna hirurgija se može podeliti prema pristupu lečenja i regiji koja se hirurški obrađuje na više disciplina i poddisciplina. Naša ambulanta pokriva sledeće oblasti hirurgije:

  • Hirurgiju mekih tkiva
  • Abdominalnu hirurgiju
  • Onkološku hirurgiju
  • Oralnu hirurgiju