Hirurgija

Naš hirurški blok sastoji se iz:

 • Prostorije za preoperativnu pripremu i operacione sale, opremljene po hirurškim standardima, kako bi se ispoštovali principi asepse i antisepse
 • Sistema za inhalacionu anesteziju 
 • Monitoringa vitalnih funkcija hirurških pacijenata (Kapnogram, pulsni oksimetar, EKG (elektrokardiografija), krvni pritisak, temperatura i respiracije)
 • Sistema za potpornu oksigenaciju / oksigenoterapiju
 • Sistema za sprečavanje pothlađivanja pacijenata
 • Prostorije za sterilizaciju

 

Operativna hirurgija se može podeliti prema pristupu lečenja i regiji koja se hirurški obrađuje na više disciplina i poddisciplina. Naša ambulanta pokriva sledeće oblasti hirurgije:

 • Hirurgiju mekih tkiva
 • Abdominalnu hirurgiju
 • Onkološku hirurgiju
 • Oftlamohirurgiju
 • Oralnu hirurgiju