Oftalmologija / oftlamohirurgija

U našoj ambulanti pružamo osnovne oftlamološke usluge:

  • Pregled, dijagnostika i terapija bolesti oka (blefaritis, konjuktivitis, keratokonjuktivitis, hordeolum, halacion)
  • Hirurgija entropijuma
  • Hirurgija ektropijuma
  • Hirurgija membrane nicticans
  • Hirurgija orbite (enukleacija ili evisceracija)