Velika praksa – farmske životinje

Veterinarska ambulanta Rajković-vet više od 25 godina posebnu pažnja obraća nezi i zdravstvenoj zaštiti domaćih životinja kao što su goveda, svinje, ovce i koze. Doktori veterinarske medicine i veterinarski tehničari sarađuju sa velikim brojem farmera obezbeđujući redovnu zdravstvenu zaštitu, preventivu i lečenje. Pružamo sve vrste veterinarskih usluga na terenu, a neke od istih su:

  • Klinička dijagnostika i terapija bolesti domaćih papkara
  • Porodiljstvo, reprodukcija i lečenje steriliteta
  • Porođaji domaćih životinja (asistirani i hirurški-carski rez)
  • Ultrazvučna dijagnostika reproduktivnih poremećaja i praćenje graviditeta
  • Laboratorijska dijagnostika (hematologija, biohemija, elektroliti, analiza mleka)
  • Hirurgija farmskih životinja
  • Veštačko osemenjavanje krava i svinja
  • Obeležavanje teladi 
  • Selekcijske usluge farmskih životinja