O NAMA


Veterinarska ambulanta Rajković – Vet doo je porodična firma  osnovana je 1996. godine u Sikolu nadomak Negotina. Osnivač i vlasnik ambulante je dr vet. med. Živojin Rajković.
Više od 20 godina delatnost ambulante prevashodno je zdravstena zaštita farmskih životinja. U sklopu ambulante osnovana je i Osnovna odgajivačka organizacija koja organizuje poslove na vodjenju matične evidencije, selekcije i kontrole produktivnosti kvalitetnih grla goveda i ovaca.
Od našeg početka pa do danas veterinarska medicina je izuzetno napredovala, te se javila i potreba za reorganizovanjem i unapredjenjem naše ambulante. U novom poslovnom prostoru u centru Negotina, 2019. godine, otvorena je modernizovana ambulanta sa matičnom službom i pet shopom.
Ambulanta je podeljena u nekoliko funkcionalno povezanih prostorija i čine je: čekaonica sa informacionim  pultom, prijemna ambulanta, prostorija za preoperativnu pripremu i stomatologiju, operaciona sala, prostorija za sterilizaciju, laboratorija, ambulantna apoteka, stacionar, pet shop, kancelarija za veterinare i kancelarija za matičnu službu.