Laboratorija

 

HEMATOLOGIJA

 

Kompletna krvna slika WBC, Lymph#, Mon#, Gran#, Lymph%, Mon%, Gran%, Eos%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT
Krvni razmaz  
Modifikovani Knott test  

 

KLINIČKA HEMIJA – PANELI

 

Opšti dijagnostički panel

 

ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, CHOL, CREA, GLU, TBIL, TP, Ca, PHOS, GLOB#, A/G#, B/C#, C-Ca#, UREA#

 

Opšti dijagnostički plus panel 

 

ALP,  ALT, ALB, BUN, CREA, GLU, TP, AMY, TBIL, Ca, PHOS, Na, K, GLOB#, A/G#, B/C#, Na/K#, UREA#, C-Ca#

 

Velika praksa panel

 

ALP, AST, BUN, TP, ALB, Ca, PHOS, CPK, GGT, Na, K, Cl, Mg, GLU, GLOB#, A/G#, Na/K#, C-Ca#, UREA#

 

Preanestetik / Mini panel

 

ALB, ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, TP, GLOB#, A/G#, B/C#, UREA#

 

Jetra panel

 

ALP, ALT, AST, BUN, ALB, TP, TBIL, GGT, GLOB#, A/G#

 

                                                 

 

U okviru naše ambulante nalazi se klinička laboratorija koja nam  omogućava da sa najsavremenijom opremom u vrlo kratkom vremenu dobijemo rezultate koji nam mogu pomoći u postavljanju dijagnoze bolesti vašeg ljubimca. 

Laboratorija je opremljena najsavremenijim analizatorima namenjenim za upotrebu u veterinarskoj medicni. 

PREGLED KRVI: krvni razmaz, hematologija (KKS), klinička hemija (biohemija)

  • Laboratorijski pregled krvi je jedan od najvažnijih pokazatelja stanja organizma. U roku od samo nekoliko minuta, pomoću hematološkog analizatora dobijamo kompletnu krvnu sliku (KKS) pacijenta, koja nam daje važne informacije o zdravlju, a deo je rutinskih pregleda u određenim razdobljima života ili pri nekim stanjima. Obuhvata analizu crvenih i belih krvnih zrnaca, krvnih pločica, odnosno trombocita.
  • Biohemijske analize krvi podrazumevaju testiranje brojnih parametara čije vrednosti pružaju uvid u funkcionisanje pojedinih organa i organizma kao celine. Ove analize nam omogućavaju da odmah po uzimanju uzorka krvi, i to u roku od 10 – 15 minuta imamo dostupne rezultate, što znatno olakšava i ubrzava preciznu dijagnostiku. Preporučljivo je i da se pre svake hirurške intervencije provere biohemijski parametri krvi, kako bi nam ukazali na eventualna odstupanja od normalnih vrednosti, i samim tim sprečili probleme koji mogu da se jave usled toga. 

                                   

SKARIFIKAT KOŽE

  • Uzimanjem skarifikata sa kože vašeg kućnog ljubimca, mikroskopskom dijagnostikom se vrlo lako i jednostavno može utvrditi prisustvo ektoparazita (demodeks, šuga…) na koži.

 

BRZI SEROLOŠKI TESTOVI

  • Brzi serološki testovi omogućavaju nam da uradimo dijagnostiku eventualnog prisustva nekog infektivnog oboljenja kod vašeg ljubimca, kao što su: infektivne bolesti mačaka ( FIV, FeLV ), infektivne bolesti pasa (štenećak, infekcije korona virusom), giardia, erlihija, lajmska bolest, srčani crv.

 

 

 

 

 

 PREGLED MESA NA TRIHINELOZU

  • Pregled svinjskog mesa na prisustvo larve Trichinela-e spiralis metodama kompresije i veštačke digestije. 

ANALIZE MLEKA

  • Pomoću analizatora Lactoscan vrlo lako možemo odrediti koncetraciju masti, proteina, laktoze, vode i dr. u uzorcima mleka.