MATIČNA SLUŽBA

20 godina pomažemo razvoj stočarske proizvodnje!

 

Osnovna odgajivačka organizacija Rajković – vet doo postoji od 2000. godine i za sve to vreme se trudila da svojim radom zadovolji sva normativna i druga Zakonom propisana akta. Smatrali smo da je pored ostalih relevantnih ustanova, naša obaveza da damo svoj doprinos poboljšanju proizvodnih sposobnosti farmskih životinja na području koje pokriva naša ustanova. Edukacija odgajivača kako postići veću proizvodnju mleka i mesa po grlu, kvalitetniju proizvodnju mleka i mesa, smanjiti utrošak rada i sredstava po jedinci proizvoda i time ostvariti veći dohodak po jedinici proizvoda.

Zajedničkim radom matične službe i veterinarske ambulante evidentno se poboljšao kvalitet priplodnih grla, prvenstveno u proizvodnim osobinama što nesumljivo pokazuju odgajivački pokazatelji.

Osnovna odgajivačka organizacija Rajković – vet doo poseduje najsavremeniju opremu za obavljanje selekcijskih mera u stočarstvu, i u svom timu ima 1 diplomiranog inženjera poljoprivrede stočarskog smera, 2 doktora veterinarske medicine i 3 veterinarska tehničara.