Dr Živojin Rajković

Dr Živojin Rajković, osnivač i vlasnik ambulante, diplomirao je na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu 1987. godine. Odmah po diplomiranju zapošljava se u Veterinarskoj stanici Negotin. Nakon par godina napušta veterinarsku stanicu i odlazi u veterinasku inspekciju na mesto repubilčkog veterinarskog inspektora. 1996. godine odlazi sa mesta inspektora i otvara privatnu veterinarsku ambulantu u kojoj i danas radi. Više od 25 godina radi na polju kliničke dijagnostike, terapije, reprodukcije i porodiljstva farmskih životinja. Poseduje licencu Veterinarske komore Srbije kao i Sertifikat o završenoj specijalističkoj obuci trihineloskopske dijagnostike.