Dr Vladan Rajković

Dr Vladan Rajković, diplomirao je na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu, smer Klinička patologija i terapija socijalnih životinja. Oblasti interesovanja su mu hirugija i interna medicina pasa i mačaka.