Dr Vladan Rajković

Dr Vladan Rajković, diplomirao je na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu 23.06.2020. na smer Klinička patologija i terapija socijalnih životinja sa temom “Stabilizacija, anestezija i intenzivna nega pedijatrijskih pacijenata malih životinja”. Oblasti interesovanja su mu hirugija i interna medicina pasa i mačaka.