Dane Stanković

Dane Stanković, veterinaski tehničar, zaposlen je u veterinarskoj ambulanti od 1997. godine. Sve do 2008. god. radio je na poslovima terenskog veterinarskog tehničara, a nakon toga prelazi u Matičnu službu gde i danas radi na poslovima matičenja.