Saša Šutulović

Saša Šutulović, veterinarski tehničar, zaposlen je u veterinarskoj ambulanti od 2014. godine